Městskou policii povede vůbec poprvé muž, který začínal jako strážník v brněnských ulicích

13.12.2016 | Aktuality

Pověření Luboše Oprchala řízením Městské policie Brno představuje pro tuto organizaci historický milník.

Ještě nikdy v novodobých dějinách po roce 1992 ani po prvním zřízení městské policie v roce 1866 nestál v čele instituce člověk, jenž by prošel postupně celým kariérním žebříčkem až na vrchol. V uplynulých letech si navíc Luboš Oprchal vysloužil několik ocenění od svých kolegů, a to jak za své pracovní schopnosti, tak i za své charakterové vlastnosti.

Nového šéfa strážníků pověřilo řízením městské policie na návrh primátora brněnské zastupitelstvo během svého zasedání 13. prosince 2016. Ředitelem se Luboš Oprchal stává od 14. prosince, a toto pověření platí po dobu, kdy bude jeho předchůdce Bohumil Šimek vykonávat funkci hejtmana.

K městské policii nastoupil Oprchal v roce 1997, tedy ve svých jednatřiceti letech. Po červnovém složení zkoušky odborné způsobilosti jej nadřízení zařadili na revír Pole, služebnu pečující mimo jiné o Královo Pole, Medlánky, Řečkovice a Jehnice. Díky svému vstřícnému postoji k veřejnosti a zodpovědnému přístupu k práci byl již v říjnu následujícího roku osloven s nabídkou obsadit uvolněné místo zástupce vedoucího revíru.

„Od začátku nešlo přehlédnout, že má v sobě navzdory poměrně nízkému věku velký životní nadhled. Byl ale velmi skromný. O vedoucí pozici příliš nestál a přijal ji po dlouhém přesvědčování, jen aby umožnil bezproblémový chod služebny. K městské policii podle mě nastoupil právě kvůli práci na ulici,“ líčí jeho tehdejší nadřízený Drahoslav Blažek.

Na starosti měl Luboš Oprchal jako zástupce mimo jiné vypjatá fotbalová opatření při zápasech brněnského týmu na stadionu za Lužánkami. Po Blažkově odchodu k jinému organizačnímu celku se stal 1. ledna 2000 vedoucím revíru. Příjemná atmosféra mezi strážníky, bezproblémový chod služebny a dobré pracovní výsledky vedly k tomu, že Oprchala jeho nadřízení dlouhodobě pobízeli, aby se ujal nejvytíženější služebny v centru města.

Vyznamenán svými kolegy

Nabídku přijal v polovině roku 2006. Po pěti letech na revíru Střed vzešel z výběrového řízení jako zástupce vedoucího odboru pořádkových útvarů, aby byl v roce 2013 povýšen na vedoucího, čímž se fakticky stal nadřízeným všech strážníků v přímém výkonu služby.

V roce 2014 byl z popudu svých kolegů vyhlášen Strážníkem roku, v letošním roce převzal zvláštní ocenění Za Zásluhy. „Zakládá si na čestném jednání a lidském přístupu, ze kterých pramení jeho široká přirozená autorita. Svým pozitivním příkladem a pevnými morálními hodnotami ovlivňuje i své okolí. I přesto, že již osmnáct let působí ve vedoucích pozicích, pravidelně se účastní všech významných bezpečnostních opatření přímo v terénu a udržuje si dokonalý přehled o fungování města i naší instituce,“ stojí mimo jiné ve zdůvodnění ocenění z letošního roku.

Začátkem února 2016 se stal Luboš Oprchal prvním náměstkem ředitele Městské policie Brno. Prosincovým pověřením zastupitelstva se zapíše do historie brněnských strážníků jako první ředitel pocházející z jejich řad. (jag)

Autor fotografií: Marie Schmerková, Magistrát města Brna