Akce Strážník roku ocenila nováčky i dlouholeté zaměstnance

17.12.2019 | Aktuality

Pracovně nabitý rok zakončuje už tradičně slavnostní akce Strážník roku na brněnské hvězdárně, při které si kolegové z řad strážníků i civilních zaměstnanců přebírají ceny za své skvělé výsledky. Ocenění má vyzdvihnout jejich mimořádné nadšení pro profesi nebo to, že jdou příkladem ostatním. Letos poprvé si cenu v hlavní kategorii odnesli hned dva strážníci.

Strážníky roku se stali nerozluční kolegové z dopravní jednotky, Aleš Badal a Jiří Novák. Oba působí u brněnské městské policie přes dvacet let a podílí se na všech dopravně náročných opatřeních jako je například ohňostrojná přehlídka Ignis Brunensis nebo MotoGP. Zasahují při nehodách v brněnských tunelech nebo během havárií na nejvytíženějších křižovatkách i frekventovaných dopravních tepnách.

Kromě zasloužilých zaměstnanců si vedení městské policie velmi váží nováčků, kteří se dokázali rychle seznámit s prací strážníka a jsou přínosem pro kolektiv, třeba co se týče nových řešení některých situací. Takovými slovy popsali svou kolegyni Adélu Skalákovou z revíru Střed kolegové, kteří poslali hned několik nominačních návrhů. Mužským protějškem Nováčka roku se stal Petr Minařík sloužící v týmu revíru Tábor, a to i díky pečlivé dokumentaci událostí nebo empatickému přístupu.

Civilní zaměstnanci jako nedílná součást organizace

Strážníci v ulicích potřebují mít kvalitní zázemí a zajištění, které není na první pohled vidět, o to více si uvědomují jeho důležitost ve chvílích, kdy je potřeba rychle vyřešit například technický problém. Proto si plaketu za Tým roku letos odneslo Oddělení komunikačních technologií, které se stará o záznamy kamerových systémů a minikamer. Sami také vyvinuli a spravují mobilní kamerový systém, který se osvědčil pro boj s kriminalitou a často ho využívají i další bezpečnostní složky.

Ocenění pro civilního zaměstnance si převzala Marcela Brázdová, která působí jako odborná referentka organizačního oddělení. Velké množství nominací zmiňovalo perfektní a přátelskou spolupráci. Mimo to obstarává rozsáhlou agendu kanceláře ředitele i útvarů městské policie ve výkonu služby. (tk)

Foto: Marie Schmerková, MMB