Kontakty MP Brno

Tísňová linka 156 - nepřetržitý provoz (slouží k oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek)

Telefon:  541 124 111  - v provozu ve všední dny od 7 do 19 hodin.

Telefonních záznamy příchozích a odchozích hovorů tísňové linky 156 a linek určených k oznámení na dozorčí službu (DS) jsou nahrávány v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

 Podatelna MP Brno

Informace o provozu podatelny Městské policie Brno

Podatelna Městské policie Brno, se sídlem Štefánikova 112/43, Brno, slouží k příjmu a podávání dokumentů (žádosti, přihlášky, stížnosti apod.) a je společná pro všechna pracoviště Městské policie Brno

Poštovní adresa:

Statutární město Brno
Městská policie Brno
Štefánikova 112/43
602 00 Brno

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po  7:30 – 15:00 hod.
Út  7:30 – 15:00 hod.
St  7:30 – 17:00 hod.
Čt  7:30 – 15:00 hod.
Pá  7:30 – 13:30 hod.

Elektronická adresa podatelny:

podatelna.mpbbrno.cz

Identifikátor datové schránky:

scedv36

Elektronická adresa je určena pro příjem elektronicky podepsaných podání. Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formáte: .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf,  .jpg, .png, .odt, .ods.
Velikost jedné zprávy s přílohami je omezena na max. 8 MB.

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u el. podání

Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu

Pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, avšak lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu, vyrozumí se odesílatel přiměřeným způsobem o zjištěné vadě přijatého dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu v analogové podobě odstranit, dokument se nezpracovává.

Dokument v digitální podobě (včetně datové zprávy v níž je obsažen), který je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, není v datovém formátu, ve kterém MP Brno přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém MP Brno přijímá dokumenty v digitální podobě, a současně z něj nelze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, se nezpracovává. Pokud lze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě přijatého dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu v digitální podobě odstranit, dokument se nezpracovává.

Ředitelství MP Brno
Brno-Ponava, Štefánikova 112/43
vedení MP Brno
Stavební policie

Nováčkova 229/16, 614 00, Brno-Husovice

Telefon: 545 247 736
vedoucí Ing. Renata Machová, renata.machovampb.cz 

Preventivně informační oddělení
PREVENCE A PORADENSTVÍ
Vedoucí Preventivně informačního oddělení
Mgr. Martina Fröhlichová
tel.: 548 210 035
Pracoviště Bauerova 322/7, areál Dopravního hřiště Riviéra
Podrobné kontakty Preventivně informačního oddělení
Tiskové oddělení
MÉDIA
Tiskový mluvčí
Mgr. Jakub Ghanem
tel.: 541 124 361, e-mail: jakub.ghanemmpb.cz
Pracoviště Štefánikova 112/43, budova ředitelství MP Brno

Jednotky MP Brno
JEDNOTKA DOPRAVNÍ
(technické uzávěry vozidel)
Brno, Křenová 4 – spojovatelka:543 566 111 (DS)
JEDNOTKA PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ

Brno, Křenová 4

Úřední hodiny:

pondělí až čtvrtek od 8.00 do 18.00 hod.
pátek od 8.00 do 12.00 hod.

Jak vyřídit přestupek?

JEDNOTKA POŘÍČNÍ
Brno-Bystrc, Přístavní 40541 124 050
541 124 052
JEDNOTKA PSOVODŮ
Brno, Kaštanová 34 – Areál Brněnské Ivanovice545 232 458
JEDNOTKA POŘÁDKOVÁ
Brno, Labská 9541 124 046
STAVEBNÍ POLICIE

Brno-Husovice, Nováčkova 16

 

545 247 736

Inspekce ředitele

Brno-Ponava, Štefánikova 112/43, 602 00

Stížnosti a podněty

541 124 541
podatelna.mpb@brno.cz

více ZDE
Útulek pro opuštěná zvířata
Brno, Palcary 1186/50 – informace
(původní název adresy: Brno, Bystrcká 46)
541 420 111
Veterinární ambulance, příjem a výdej zvířat541 420 120
Podrobné kontakty Útulku MPB
Odbor profesní přípravy a vzdělávání
Brno-Zábrdovice, Milady Horákové 327/18      541 124 135
Vedoucí odboru: Mgr. Petr Švejda, MBA
Oddělení dopravní výchovy a vzdělávání
Bauerova 322/7, 603 00 Brno
tel.: 548 210 035
e-mail: dopravni.hristempb.cz
www.dopravnihristebrno.cz

Vedoucí ODVV: Bc. Drahoslav Blažek
Podrobné kontakty Areálu dopravní výchovy a vzdělávání