Městský kamerový a dohledový systém je prvkem, který ve městě výrazně přispívá k bezpečí. Svojí pouhou přítomností působí preventivně. Výrazně také šetří personální síly potřebné pro kontrolu problematických prostranství, je nedocenitelný z taktického hlediska i jako zdroj důkazních prostředků.

I město Brno zvyšuje bezpečnost svých občanů městským kamerovým dohledovým systémem. Záznamy pomáhají při objasňování závažné přestupkové a trestné činnosti, nezřídka také dopravních nehod. S pořízenými daty je nakládáno v režimu přísného zabezpečení a v souladu s národními i evropskými právními normami.

Městský kamerový a dohledový systém je zřízen v souladu s ustanovením § 24b zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.


Seznam kamerových bodů MKDS (aktualizace ke dni 30. 8. 2021)

Seznam stacionálních kamerových bodů Vinohrady (aktualizace ke dni 15. 7. 2020)


Mobilní kamerové systémy

Kromě stacionárních kamerových bodů disponuje Městská policie Brno i mobilními kamerovými systémy. Tato zařízení jsou používána dle potřeby ve vytipovaných lokalitách uvedených ZDE.