Městský kamerový a dohledový systém je prvkem, který ve městě výrazně přispívá k bezpečí. Svojí pouhou přítomností působí preventivně. Výrazně také šetří personální síly potřebné pro kontrolu problematických prostranství, je nedocenitelný z taktického hlediska i jako zdroj důkazních prostředků.

I město Brno zvyšuje bezpečnost svých občanů městským kamerovým dohledovým systémem. Záznamy pomáhají při objasňování závažné přestupkové a trestné činnosti, nezřídka také dopravních nehod. S pořízenými daty je nakládáno v režimu přísného zabezpečení a v souladu s národními i evropskými právními normami.

Městský kamerový a dohledový systém je zřízen v souladu s ustanovením § 24b zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.


Seznam kamerových bodů MKDS (aktualizace ke dni 29. 6. 2020)


Mobilní kamerové systémy

Kromě stacionárních kamerových bodů disponuje Městská policie Brno i mobilními kamerovými systémy. Tato zařízení jsou používána dle potřeby ve vytipovaných lokalitách uvedených ZDE.