Historie městské policie v Brně

Založení městské bezpečnostní stráže a její první léta
(1866 – 1870)

Ke vzniku městské policie v Brně došlo poprvé v roce 1866, kdy město kvůli blížícímu se pruskému vojsku opustily c. k. bezpečnostní složky a zabezpečení veřejného pořádku bylo nutno nově řešit z úrovně obecní samosprávy. 

Úkolu se narychlo zhostil na žádost nově zvoleného purkmistra JUDr. Karla Giskry měšťanský ozbrojený sbor, jehož uniformované hlídky doplňovali i dobrovolníci označení pouze bílou páskou na rukávu. Protože však bylo nutné přijít s koncepčnějším řešením, odsouhlasila městská rada vznik alespoň provizorní bezpečnostní stráže. Její členové v hnědých uniformách, doplněných límcem v městských barvách a v čepicích s tzv. francouzským štítkem, drželi v ulicích i na hlavních stanovištích patroly. K této rizikové činnosti byli v denní i noční době vyzbrojeni pro tento účel upravenými dřevěnými holemi... celý text zde

Klobouky polních myslivců a změna velitele
(70. a 80. léta)

V průběhu 70. a 80. let došlo k další změně uniforem. Původní lakované cylindry brzy nahradily klobouky se širokou krempou, u kterých se městská policie (stejně jako i jiné tehdejší bezpečnostní sbory) nechala inspirovat klobouky rakouských polních myslivců. Plstěný klobouk byl místo častěji používaného kohoutího peří doplněn ozdobou z koňských žíní a opatřen odznakem, který nesl služební číslo strážníka, v případě velitelů městský znak.

V roce 1882 také došlo ke změně vrchního velitele. Městský rada Josef Wolf byl na vlastní žádost, podanou zřejmě ze zdravotních důvodů, penzionován a na jeho místo nastoupil jeho dlouholetý kolega Alois Makowsky... celý text zde

Od zavedení piklhauben po rozpad Rakouska-Uherska (1892 – 1918)

Další větší změny pak přinesl začátek devadesátých let. Do výstroje byly zařazeny přilby s hrotem, tzv. piklhaubny. Strážníci nosili přilby označené orlicí s městským znakem a hrotem vídeňského typu ve tvaru kapky, obojím ze žlutého kovu. Velitelé okrsků měli přilbu doplněnou o zdobné kovové lístky (šupiny) zdobící kožený podbradník. Na dekoraci nejbohatší přilbu nosil vrchní inspektor, který nejenže měl mosazné kování skutečně pozlacené, ale lístky na podbradníku byly zdobnější než v případě velitelů okrsků a postranní úchytné knoflíky byly podle tehdejšího důstojnického vzoru ve tvaru lvích hlav.

Změny provázela i výměna vrchního velitele, kdy v roce 1893 nahradil třiašedesátiletého Aloise Makowského Franz Walek. Tento velitel se do historie městské policie zapsal mimo jiné tím, že přikládal velkou váhu neustálému vzdělávání strážníků v právní i kriminalistické oblasti. O dva roky později byla doplněna i výzbroj strážníků, a to o revolvery... celý text zde

Od vzniku ČSR do zestátnění (1918 – 1923)

V průběhu první světové války narukovala řada strážníků na vojnu. Správa města proto na jejich místa přijala tzv. výpomocné strážníky, kteří za denní plat 3 koruny a 50 haléřů (později 4 Kč) plnili spolu se zbytkem původního mužstva potřebné úkoly. Když válka skončila, ne všichni narukovaní strážníci se domů a do zaměstnání vrátili. O některých byly poslední zprávy z ruského či italského zajetí, někteří zmizeli ve zmatku válečné vřavy beze stopy. Proto bylo výpomocným strážníkům nabídnuto, že po složení zkoušky, kde bude prověřena úroveň jejich fyzické schopnosti pro strážní službu, znalosti služebních předpisů a znalost řeči slovem a písmem, dostanou plnohodnotné místo strážníka. Výhodu měli ti, kteří předtím navštěvovali tzv. instrukční kurz, ale nakonec většina zájemců potřebnou zkoušku složila a místo tak získala... celý text zde


(Pozn. Máte-li dokumenty, vyobrazení či vědomosti, které se pojí k historii městské policie nejen v Brně, rádi se s Vámi spojíme na adrese: michal.simandlmpb.cz)