Vzdělávání strážníků

Vzdělávání všech zaměstnanců Městské policie Brno komplexně zajišťuje, koordinuje a organizuje Odbor profesní přípravy a vzdělávání. V této souvislosti tento odbor zabezpečuje, řídí a organizuje činnost podřízených oddělení a vytváří potřebné podmínky pro plnění jejich úkolů. Více informací o Odboru profesní přípravy a vzdělávání.

Městská policie Brno je také realizátorem několika vzdělávacích projektů a kurzů. Ty jsou určeny nejen pro strážníky MP Brno, ale i pro pedagogické pracovníky, žáky a studenty základních a středních škol a jejich rodiče