Vyhlášky

Vyhlášky a usnesení statutárního města Brna
Dokumenty řízení města Brna – usnesení, zápisy, vyhlášky – na oficiální prezentaci města Brna.

Vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje městská policie podle zákona č. 553/1991 Sb., nabyla účinnosti 1. 3. 1992.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 4/2015, úplné znění obecně závazné vyhlášky města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje městská policie podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění obecně závazné vyhlášky města Brna č. 13/1996 a obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č. 4/2001, 11/2001, 25/2002, 4/2005, 12/2008, 1/2011, 2/2012, 2/2015, 16/2017 a 4/2018

ÚZ zřizovací vyhlášky MPB

Příloha vyhlášky MPB