Ředitel Městské policie Brno

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici –

technik/technička Oddělení komunikačních technologií

Za účelem obsazení pracovní pozice technik/technička Oddělení komunikačních technologií vyhlašuji výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici.

Charakteristika pracovní pozice:

-          provádí technickou činnost na úseku rozvoje elektronických zařízení projektů prevence kriminality

-          aktivně spolupracuje s  odbornými orgány PČR a města Brna

-          podílí se na koordinaci rozvoje informačních komunikačních a zabezpečovacích systémů – CCTV,       PCO, EZS, IS, IT

-          podílí se na zajištění provozu PCO a EZS

-          zajišťuje a provádí odborné opravářské práce, údržbu speciálních zařízení včetně jejich oživování, zavádění do provozu a testování

-          lokalizuje a odstraňuje poruchy speciálních strojů a zařízení nebo vyčleněných částí zařízení, zajišťuje profylaxe a běžné údržby těchto částí

-          podílí se na technické přípravě telekomunikačních projektů

-          zabezpečuje řádný chod telefonní sítě včetně agendy s ním spojené

-          provádí odstraňování poruch městského komunikačního systému včetně jeho údržby

-          organizuje a provádí servisní a opravárenskou činnost pro elektrotechnická zařízení projektů v oblasti prevence kriminality (kamerové a hlásné systémy, mobilní kamerový systém, centrum tísňového signálu, metropolitní kamerový systém)

-          organizuje a provádí servisní a technicko-kontrolní činnost pro pracoviště centralizované ochrany objektů MP Brno (PCO)

-          provádí pravidelné prohlídky technických zařízení, monitorování a nastavování parametrů podle požadavků uživatelů

-          zaškoluje pověřené pracovníky pro obsluhu technických zařízení

-          vede přesnou evidenci svěřené techniky, zejména záruční doby, průběh poruch a jejich odstranění, zajišťuje náhradní díly a spotřební materiál k provádění oprav

-          zajišťuje pravidelnou kontrolu a údržbu energetického zálohovacího systému

-          provádí návrhy jednoduchých obvodů s oživením a vlastní realizací

-          pracovní poměr

-          pracovní doba: jednosměnný režim práce s rovnoměrné rozvrženou pracovní dobou od 7.00 hod do 15. 30 hod, z toho činí 8 hodin pracovní doba a 30 minut přestávka v práci, která se do pracovní doby nezapočítává. Týdenní pracovní doba 40 hodin týdně, pondělí – pátek.

-          místo výkonu práce: statutární město Brno, pracoviště: ředitelství MP Brno, Štefánikova 43

 Předpokládaný nástup: dle dohody, co nejdříve po ukončení výběrového řízení

 Podmínky výběrového řízení:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, obor elektro, telekomunikace nebo informační technologie

nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou s podmínkou doplnění potřebného vzdělání (výjimečné zařazení na dobu 4 roků) v požadovaném oboru. Tuto možnost zaměstnavatel využije pouze v případě, že by ve výběrovém řízení neuspěl uchazeč s kvalifikačním předpokladem (vzděláváním) VŠ Bc. nebo VOŠ

 • základní orientace v oblasti CCTV
 • základní orientace v oblasti mobilních komunikací – síť TETRA
 • povrchní orientace fungování sítí mobilních operátorů GSM (LTE)
 • základní znalosti šíření radiových signálů UHF, MW
 • základní orientace v oblasti telefonních sítí – ústředny, koncová zařízení
 • povrchní orientace v oblasti zabezpečovací techniky – pult centralizované ochrany objektů, zabezpečovací ústředny, koncové prvky – čidla
 • základní orientace v oblasti zálohování – UPS, motorgenerátory, elektrocentrály
 • odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice dle §6 vyhlášky č.50/1978 Sb., v platném znění, nebo odborná způsobilost dle §5 s podmínkou získání požadovaného stupně odborné způsobilosti ve lhůtě 12 měsíců od vzniku PP (zajištění na náklady zaměstnavatele)
 • znalost práce s PC na vyšší úrovni než uživatelské
 • znalost práce na PC – Microsoft Office, Excel, Word
 • řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost pro uvedenou práci, vč. práce ve výškách
 • flexibilita, spolehlivost, samostatnost, komunikační schopnosti, vysoké pracovní nasazení
 • ochota k celoživotnímu vzdělávání

Dále výhodou:

 • pasivní znalost anglického jazyka (manuály v AJ)

Nabízíme:

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • 10. platová třída /rozpětí od 21.260,- Kč do 31.240,- Kč dle započitatelné praxe/ a možnost poskytnutí osobního příplatku po 3 měsících
 • stabilní zaměstnání
 • finanční jistotu a garanci růstu platu dle NV

Další zaměstnanecké benefity:

 • prohlubování a zvyšování kvalifikace
 • dovolená v délce 5 týdnů
 • indispoziční volno (free days) v rozsahu 2 dnů
 • pracovně lékařská péče
 • příspěvek na dopravu ve formě celoroční průkazky MHD
 • příspěvek na stravování, penzijní připojištění
 • celoroční využití rekreačního střediska
 • zaměstnanecký program výhodného volání

K přihlášce (volná forma) je nutné připojit doklady:

-          motivační dopis

-          strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech se zaměřením na podmínky výběrového řízení vč. ŘP a odborné způsobilosti v elektrotechnice popř. podmínky uvedené v části „dále výhodou“ – znalost AJ

-          výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

-          ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání

V případě, že k přihlášce nebudou přiloženy všechny výše uvedené doklady, bude přihláška neúplná a nemůže být zařazena do výběrového řízení o obsazení pracovní pozice.

Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů jsou uchazeči povinni doručit na adresu:

Městská policie Brno, Personální oddělení, Štefánikova 43, 602 00 Brno

nebo předat na podatelnu Městské policie Brno, Štefánikova 43, Brno

v termínu do 23. 09. 2020, 13.00 hod (včetně) 

v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – technik OKT“

Obsah výběrového řízení:

1. část výběrového řízení:

 • posouzení a vyhodnocení materiálů doložených uchazeči

2. část výběrového řízení:

 • osobní výběrový rozhovor s uchazeči zaměřený na posouzení předpokladů a schopností pro danou pracovní pozici
 • ověření požadovaných podmínek

3. část výběrového řízení:

 • ověření zdravotní způsobilosti – vstupní lékařská prohlídka
 • absolvování psychodiagnostiky pro danou pracovní pozici

O výsledku výběrového řízení bude každý uchazeč písemně vyrozuměn předsedou výběrové komise.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Brně dne 27. 08. 2020                                                 Mgr. Luboš Oprchal

                                                                                    ředitel Městské policie Brno