Seznamte se, prosím, s informacemi o zpracování poskytnutých osobních údajů.

Městská policie Brno přijme do pracovního poměru uklízečku. Jedná se o úklid kanceláří v objektu Štefánikova 43 v odpoledních hodinách. Nástup možný ihned.

Bližší informace na tel. čísle 606 732 491 (p. Šanda)

 

—————————————-

 

Ředitel Městské policie Brno

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici –

 automechanik

Za účelem obsazení pracovní pozice automechanik (osobních a užitkových vozů), vyhlašuji výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici.

Charakteristika pracovní pozice:

Kontrola motorových vozidel po opravě nebo diagnostika závad a testování motorů a elektrického příslušenství vozidel. Provádění středních a generálních oprav automobilů, včetně seřizování chodu motorů, opravy a seřizování vzduchových a elektrických systémů. Zajíždění nových automobilů, včetně seřizování jejich funkce a dalších úprav. Drobné mechanické práce na motocyklech a skútrech.

-          pracovní poměr

-          pracovní doba: jednosměnný režim práce s rovnoměrné rozvrženou pracovní dobou od 7.00 hod do 15. 30 hod, z toho činí 8 hodin pracovní doba a 30 minut přestávka v práci, která se do pracovní doby nezapočítává. Týdenní pracovní doba 40 hodin týdně, pondělí – pátek.

-          místo výkonu práce: statutární město Brno, pracoviště: Brno, Křenová 4

Předpokládaný nástup: dle dohody co nejdříve po ukončení výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení:

 • minimálně střední vzdělání s výučním listem,  obor automechanik – autoelektrikář
 • uživatelská znalost práce na PC – Microsoft Office
 • zdravotní způsobilost k uvedené pracovní pozici
 • bezúhonnost
 • fyzická zdatnost
 • aktivní přístup, samostatnost, manuální zručnost

Dále výhodou:

 • řidičský průkaz skupiny „C“
 • platný svářečský průkaz  CO2
 • praxe v oboru
 • řidičský průkaz skupiny „B“, aktivní řidič

Nabízíme:

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 •  7. platová třída /rozpětí od 15.480,- Kč do 23.280,- Kč dle započitatelné praxe a dosaženého vzdělání / a možnost poskytnutí osobního příplatku po 3 měsících
 • stabilní zaměstnání
 • finanční jistotu a garanci růstu platu dle NV

Další zaměstnanecké benefity:

 • dovolená v délce 5 týdnů
 • pracovně lékařská péče
 • příspěvek na dopravu ve formě celoroční průkazky MHD
 • příspěvek na stravování, penzijní připojištění
 • celoroční využití rekreačního střediska
 • zaměstnanecký program výhodného volání

K přihlášce je nutné připojit:

-          strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech se zaměřením na podmínky výběrového řízení

-          uchazeči, kteří splňují podmínky uvedené v části VŘ „dále výhodou“ uvedou tyto skutečnosti také do životopisu (např. délka praxe, č. a skupiny ŘP apod.)

-          výpis z evidence rejstříků ne starší než 3 měsíce

-          ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání

V případě, že k přihlášce nebudou přiloženy všechny výše uvedené doklady, bude přihláška neúplná a nemůže být zařazena do výběrového řízení o obsazení pracovní pozice.

                                     

Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů jsou uchazeči povinni doručit na adresu:

Městská policie Brno, Personální oddělení, Štefánikova 43, 602 00 Brno

nebo předat na podatelnu Městské policie Brno, Štefánikova 43, Brno

v termínu do 09. 08. 2019, 12.00 hod (včetně)

v uzavřené obálce s označením „ Výběrové řízení – automechanik“

Obsah výběrového řízení:

1. část výběrového řízení:

 • posouzení a vyhodnocení materiálů předložených uchazeči

2. část výběrového řízení:

 • výběrový rozhovor s uchazeči zaměřený na posouzení předpokladů a schopností pro danou pracovní pozici

·         praktická část – ověření požadovaných znalostí

3. část výběrového řízení:

 • ověření zdravotní způsobilosti – vstupní lékařská prohlídka
 • absolvování psychodiagnostiky pro danou pracovní pozici

O výsledku výběrového řízení bude každý uchazeč písemně vyrozuměn předsedou výběrové komise.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Brně dne 15. 07. 2019                                                 Mgr. Luboš Oprchal

                                                                                    ředitel Městské policie Brno