Seznamte se, prosím, s informacemi o zpracování poskytnutých osobních údajů.

Ředitel Městské policie Brno

vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo (pracovní pozici)

strážník – instruktor Oddělení střelecké a taktické přípravy

Za účelem obsazení pracovní pozice strážník – instruktor Oddělení střelecké a taktické přípravy, vyhlašuji výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici.

Charakteristika pracovní pozice:

Provádění výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na odbornou přípravu a praktický výcvik strážníků MP Brno při zajišťování střelecké a taktické přípravy. Vedení výuky a výcviku střelecké a taktické přípravy čekatelů a strážníků. Výkon funkce správce střelnice a instruktora dle zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, vedení administrativy spojené s činností oddělení. Provádění údržby zbraní a výcvikového materiálu. 

-          pracovní poměr

-          pracovní doba: jednosměnný režim práce s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou od 7.00 hod do 15. 30 hod, z toho činí 8 hodin pracovní doba a 30 minut přestávka v práci, která se do pracovní doby nezapočítává. Týdenní pracovní doba 40 hodin týdně, pondělí – pátek.

-          místo výkonu práce: statutární město Brno, pracoviště: služebna MP Brno, Křenová 4, a výcviková a výuková pracoviště MP Brno

Předpokládaný nástup: dle dohody co nejdříve po ukončení výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • občan ČR starší 21 let
 • bezúhonnost a spolehlivost dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • platné osvědčení strážníka městské/obecní policie nebo splnění podmínky nejpozději do 6 měsíců od zařazení na uvedenou pracovní pozici
 • platný zbrojní průkaz sk. „D“ a splnění podmínky pro přidělení služebně zbraně u MP Brno v návaznosti na získané osvědčení strážníka MP
 • držitel zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E minimálně 3 roky
 • velmi dobrá znalost zákona č. 119/2002 Sb., zákon o zbraních a střelivu a prováděcích vyhlášek
 • dobrá znalost konstrukce krátkých střelných zbraní (CZ Uherský Brod, Glock)
 • manipulace se střelnými zbraněmi na velmi dobré úrovni 
 • fyzická zdatnost na velmi dobré úrovni
 • dovednost a znalosti v oblasti bojových a úpolových sportů
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC – Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)
 • zdravotní způsobilost k uvedené pracovní pozici
 • flexibilita, spolehlivost, samostatnost, vysoké pracovní nasazení
 • velmi dobré komunikační a lektorské schopnosti
 • schopnost efektivní komunikace včetně prezentace před větším počtem osob
 • ochota k celoživotnímu vzdělávání

Dále výhodou:

 • pedagogické vzdělání
 • platné osvědčení instruktora nebo trenéra bojových nebo úpolových sportů
 • řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

9. platová třída /rozpětí od 18.230,- Kč do 27.420,- Kč dle započitatelné praxe/ příplatek za vedení ve výši 1.000,- Kč a zvláštní příplatek ve výši 5. 000,- Kč, který  je přiznán strážníkovi s platným Osvědčením nebo uchazeči po jeho získání

 • stabilní zaměstnání
 • finanční jistotu a garanci růstu platu dle NV

Další zaměstnanecké benefity :

 • dovolená v délce 5 týdnů
 • indispoziční volno (free days) v rozsahu 2 dnů
 • pracovně lékařská péče
 • příspěvek na dopravu ve formě celoroční průkazky MHD
 • příspěvek na stravování, penzijní připojištění
 • celoroční využití rekreačního střediska
 • zaměstnanecký program výhodného volání

K přihlášce je nutné připojit:

-          motivační dopis

-          strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech se zaměřením na podmínky výběrového řízení vč. uvedení č. ZP popř. č. ŘP, skupin a doby platnosti

-          čestné prohlášení o splnění podmínky minimálně 3 roky držitel ZP sk. B, C, D nebo E

-          ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání

-          výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

-          uchazeči, kteří splňují podmínky uvedené ve  VŘ v části „dále výhodou“ kopii osvědčení, dokladu o pdg. vzdělání

V případě, že k přihlášce nebudou přiloženy všechny výše uvedené doklady, bude přihláška neúplná a nemůže být zařazena do výběrového řízení o obsazení pracovní pozice.

Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů jsou uchazeči povinni doručit na adresu:

Městská policie Brno, Personální oddělení, Štefánikova 43, 602 00 Brno

nebo předat na podatelnu Městské policie Brno, Štefánikova 43, Brno

v termínu do 30. 09. 2019, 15.00 hod. (včetně)

v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – Instruktor OSTP“

Obsah výběrového řízení:

1. část výběrového řízení:

 • posouzení a vyhodnocení materiálů doložených uchazeči

2. část výběrového řízení:

 • praktická část – ověření požadovaných dovedností a znalostí:

- vysvětlení a předvedení převzetí zbraně a její kontrola

- vysvětlení a předvedení rozložení a složení pistole CZ 75

- vysvětlení a předvedení základního střeleckého postoje, zamíření a spouštění

- svedení protivníka na zem za pomoci páky s následným přetočením na zemi a zakleknutí

- odváděcí páka, základní manipulace a techniky s teleskopickým obuškem

- zákrok proti ozbrojenému pachateli (použití donucovacích prostředků – pouta, teleskopický obušek, slzotvorný prostředek a zbraně)

- splnění vstupních fyzických testů pro strážníka MP Brno

3. část výběrového řízení:

 • osobní výběrový rozhovor s uchazeči zaměřený na posouzení předpokladů a schopností pro danou pracovní pozici

·         ověření požadovaných podmínek

4. část výběrového řízení:

 • ověření zdravotní způsobilosti pro uvedenou práci
 • absolvování psychodiagnostiky pro danou pracovní pozici

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Brně dne 16. 09. 2019                                                       Mgr. Luboš Oprchal

                                                                                       ředitel Městské policie Brno

 ——————————–


Městská policie Brno přijme do pracovního poměru uklízečku


Jedná se o úklid kanceláří v objektu ředitelství MPB, Štefánikova 43, v odpoledních hodinách, úvazek 6 hodin.

Nástup možný od 1. 10. 2019.

Bližší informace na tel. čísle 606 732 491 (p. Šanda)

 

 

Městská policie Brno přijme do pracovního poměru

Veterinární technik/technička - místo výkonu práce město Brno, pracoviště Útulek pro opuštěná zvířata MP Brno, Palcary 1186/50, Brno

 

Hlavní  zaměření pracovní činnosti

-          samostatné provádění odborné veterinární péče 

-          asistence při veterinární, dozorové, léčebné a poradenské činnosti veterinárního lékaře

-          koordinace odborné veterinárně technické práce při prohlídce zvířat

-          minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor veterinářství – veterinární prevence

 

Pracovní poměr         -   stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin týdně

-    jednosměnný provoz s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou od     

 07.00– 19.00 hod.

 

Podmínky pro zařazení – minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor veterinářství – veterinární prevence, bezúhonnost, zdravotní způsobilost k uvedené pracovní pozici

 

Nástup možný od 1. 10. 2019.

Bližší informace na  e-mailové adrese:       jaroslav.bohanesmpb.cz  

Na tuto adresu zašlete strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech.