Dokončení stavby – Stavební úpravy objektu Budínská 2

08.09.2020 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 22.09.2020 do 09:00:00 hodin, prohlídka místa plnění se uskuteční dne 15.09.2020 v 10:00 hodin.

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dokončení stavby – Stavební úpravy objektu Budínská 2" – více informací: 

Výzva a ZD

Příloha č. 1_PD a položkový rozpočet

Příloha č. 2_Návrh smlouvy o dílo (doc)

Příloha č. 2_Návrh smlouvy o dílo (pdf)

Příloha č. 3_Tabulka_cenová nabídka (doc)

Příloha č. 3_Tabulka_cenová nabídka (pdf)

Příloha č. 4_Čestné prohlášení_zákl způsobilost (doc)

Příloha č. 4_Čestné prohlášení_zákl způsobilost (pdf)

Příloha č. 5_Čestné prohlášení_ek a fin způsobilost (doc)

Příloha č. 5_Čestné prohlášení_ek a fin způsobilost (pdf)

Příloha č. 6_Krycí list (doc)

Příloha č. 6_Krycí list (pdf)

Příloha č. 7_Specifikace plnění

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný dodavatel – DVASTAF GROUP s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno.

Byla uveřejněna smlouva o dílo číslo 8220050011 v registru smluv dne 30.9.2020.