Dodávky nábytku pro potřeby Městské policie Brno

23.09.2020 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 09.10.2020 do 09:00:00 hodin.

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávky nábytku pro potřeby Městské policie Brno" – více informací:

Výzva a ZD

Příloha č. 1 - Specifikace plnění

Příloha č. 2 - tabulka nabídková cena

Příloha č. 3 - návrh kupní smlouvy (pdf)

Příloha č. 3 - návrh kupní smlouvy (doc)

Příloha č. 4 - čestné prohlášení základní způsobilost (pdf)

Příloha č. 4 - čestné prohlášení základní způsobilost (doc)

Příloha č. 5 - čestné prohlášení ek a fin způsobilost (pdf)

Příloha č. 5 - čestné prohlášení ek a fin způsobilost (doc)

Příloha č. 6 - krycí list (pdf)

Příloha č. 6 - krycí list (doc)

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný dodavatel – Mgr. František Kocman, Sibiřská 2208/91, Brno.

Byla uveřejněna kupní smlouva číslo 8220020024 v registru smluv dne 14.10.2020.