Dodávka software pro evidenci výzbroje a výstroje pro potřeby Městské policie Brno

23.12.2020 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 11.01.2021 do 09:00:00 hodin.

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávku software pro evidenci výzbroje a výstroje pro potřeby Městské policie Brno" – více informací:

Výzva a ZD

Příloha č. 1_Specifikace_Analýza pro návrh řešení

Příloha č. 2_Tabulka_cenová nabídka (doc)

Příloha č. 2_Tabulka_cenová nabídka (pdf)

Příloha č. 3_Návrh smlouvy (doc)

Příloha č. 3_Návrh smlouvy (pdf)

Příloha č. 4_Čestné prohlášení_zákl. způsobilost (doc)

Příloha č. 4_Čestné prohlášení_zákl. způsobilost (pdf)

Příloha č. 5_Čestné prohlášení_ek a fin. způsobilost (doc)

Příloha č. 5_Čestné prohlášení_ek a fin. způsobilost (pdf)

Příloha č. 6_Krycí list nabídky (doc)

Příloha č. 6_Krycí list nabídky (pdf)

Vysvětlení, změna nebo doplnění výzvy č. 1

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný dodavatel – ANTS spol. s r.o., Řípská 1153/20a, 627 00 Brno.

Byla uveřejněna smlouva o dílo číslo 8221050001 v registru smluv dne 22.1.2021.