Dodávka osobních počítačů pro Městskou policii Brno

26.08.2020 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 07.09.2020 do 10:00:00 hodin.

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávka osobních počítačů pro Městskou policii Brno" – více informací:

Výzva a ZD

Příloha č. 1_Specifikace

Příloha č. 2_Tabulka_cenová nabídka (doc)

Příloha č. 2_Tabulka_cenová nabídka (pdf)

Příloha č. 3_Návrh smlouvy (doc)

Příloha č. 3_Návrh smlouvy (pdf)

Příloha č. 4_Čestné prohlášení_základní způsobilost (doc)

Příloha č. 4_Čestné prohlášení_základní způsobilost (pdf)

Příloha č. 5_Čestné prohlášení_ek a fin způsobilost (doc)

Příloha č. 5_Čestné prohlášení_ek a fin způsobilost (pdf)

Příloha č. 6_Krycí list nabídky (doc)

Příloha č. 6_Krycí list nabídky (pdf)

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný dodavatel – AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava.

Byla uveřejněna kupní smlouva číslo 8220020020 v registru smluv dne 16.9.2020