Cloudové úložiště pro sekundární zálohy dat MP Brno

27.10.2020 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 09.11.2020 do 09:00:00 hodin.

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Cloudové úložiště pro sekundární zálohy dat MP Brno" – více informací:

Výzva a ZD

Příloha č. 1_Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2_Tabulka_cenová nabídka (doc)

Příloha č. 2_Tabulka_cenová nabídka (pdf)

Příloha č. 3_Návrh smlouvy (doc)

Příloha č. 3_Návrh smlouvy (pdf)

Příloha č. 4_Čestné prohlášení_základní způsobilost (doc)

Příloha č. 4_Čestné prohlášení_základní způsobilost (pdf)

Příloha č. 5_Čestné prohlášení_ek a fin způsobilost (doc)

Příloha č. 5_Četné prohlášení_ek a fin způsobilost (pdf)

Příloha č. 6_Krycí list nabídky (doc)

Příloha č. 6_Krycí list nabídky (pdf)

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný dodavatel – Software ONE Czech Republic s.r.o., Vyskočilova 1410/1, 140 00 Praha 4.

Byla uveřejněna kupní smlouva číslo 8220020027 v registru smluv dne 18.11.2020.