Přístřešek – ŠRS Sykovec

16.09.2019 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek byla prodloužena do: 04.10.2019 do 09:00 hodin, prohlídka místa plnění se uskuteční dne 23.09.2019 od 10:00 hodin.

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Přístřešek – ŠRS Sykovec" – více informací:

Výzva a ZD

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Vysvětlení, změna nebo doplnění výzvy č. 1

Příloha k vysvětlení, změna nebo doplnění výzvy č. 1 - jedná se o celkový rozpočet včetně elektrických rozvodů

Vysvětlení, změna nebo doplnění výzvy č. 2

Oznámení o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu