Oprava korunní římsy objektu Městské policie Brno, Štefánikova 43

19.09.2019 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 02.10.2019 do 10:00 hodin.

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Oprava korunní římsy objektu Městské policie Brno, Štefánikova 43" – více informací:

Výzva a ZD

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4 v pdf

Příloha č. 4 v jpg

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný dodavatel – RIVA SERVIS s.r.o., Ludvíka Podéště 10, 602 00 Brno.

Byla uveřejněna smlouva číslo 8219050005 v registru smluv dne 04. 10. 2019.