Dodávka zálohovacího a management serveru pro MP Brno II.

09.10.2019 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 21.10.2019 do 13:00 hodin.

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávka zálohovacího a management serveru pro MP Brno II." – více informací:

Výzva a ZD

Příloha č. 1 v pdf

Příloha č. 1 v doc

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Vysvětlení, změna nebo doplnění výzvy č. 1

Příloha k vysvětlení, změna nebo doplnění výzvy č. 1 - upravený návrh smlouvy

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný dodavatel – GC System a.s., Špitálka 41, 602 00 Brno.

Byla uveřejněna smlouva číslo 8219020019 v registru smluv dne 12. 11. 2019.