Veřejné zakázky 2019

Dodávka zálohovacího a management serveru pro MP Brno II.

09.10.2019 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 21.10.2019 do 13:00 hodin.[more]

Benefitní poukázky pro zaměstnance Městské policie Brno II.

25.09.2019 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 07.10.2019 do 09:00 hodin.[more]

Oprava korunní římsy objektu Městské policie Brno, Štefánikova 43

19.09.2019 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 02.10.2019 do 10:00 hodin.[more]

Přístřešek - ŠRS Sykovec

16.09.2019 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek byla prodloužena do: 04.10.2019 do 09:00 hodin, prohlídka místa plnění se uskuteční dne 23.09.2019 od 10:00 hodin.[more]

Dodávka osobních počítačů pro Městskou policii Brno

10.09.2019 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 24.09.2019 do 09:00 hodin.[more]

Benefitní poukázky pro zaměstnance Městské policie Brno

09.09.2019 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 23.09.2019 do 09:00 hodin.[more]