Dodávka softwarového řešení pro zálohování virtuálního prostředí MP Brno

23.10.2018 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 2.11.2018 do 09:00 hodin.

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávka softwarového řešení pro zálohování virtuálního prostředí MP Brno" – více informací 

Výzva a ZD

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný dodavatel – GC System a.s., Špitálka 41, 602 00 Brno. 

Byla uveřejněna smlouva číslo 8218020020 v registru smluv dne 16. 11. 2018.