Dodávka motorky pro Městskou policii Brno

04.10.2018 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 18.10.2018 do 12:00 hodin,

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávka motorky pro Městskou policii Brno" – více informací:

Výzva a ZD

Příloha č. 1 v pdf

Příloha č. 1 v doc

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný dodavatel – Autoelegance Brno s.r.o., Hapalova 2019/21, 621 00 Brno. 

Byla uveřejněna smlouva číslo 8218020018 v registru smluv dne 31. 10. 2018.