Zajištění pohotovostní veterinární péče pro Útulek pro opuštěná zvířata a odchytovou a asanační službu v Brně-Komíně, Palcary 1186/50

11.10.2017 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 25.10.2017 do 13:00 hodin

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Zajištění pohotovostní veterinární péče pro Útulek pro opuštěná zvířata a odchytovou a asanační službu v Brně-Komíně, Palcary 1186/50" – více informací 

Výzva a zadávací dokumentace

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný dodavatel – MVDr. Lubomír Hošek, Gellnerova 8, 637 00 Brno.

Byla uveřejněna smlouva číslo 82 17 17 00 41 dne 07.11. 2017.