Výměna kotlů v objektu Městské policie Brno, Křenová 4

11.10.2017 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 25.10.2017 do 10:00 hodin

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Výměna kotlů v objektu Městské policie Brno, Křenová 4" – více informací 

Výzva a zadávací dokumentace

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný dodavatel – Navrátil Group s.r.o., Selská 41/86, 614 00 Brno.

Byla uveřejněna smlouva číslo 82 17 05 00 08 dne 08.11. 2017.