Dodávka protiúderovo-balistických přileb pro Městskou policii Brno

13.11.2017 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 28.11.2017 do 10:00 hodin.

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávka protiúderovo-balistických přileb pro Městskou policii Brno" – více informací 

Výzva a zadávací dokumentace

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný dodavatel – Gared s.r.o., Družstevní 278, 517 01 Solnice.

Byla uveřejněna smlouva číslo 82 17 02 00 23 dne 12. 12. 2017.