Dodávka osobního automobilu pro Městskou policii Brno

30.10.2017 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 10.11.2017 do 10:00 hodin

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávka osobního automobilu pro Městskou policii Brno" – více informací

Výzva a zadávací dokumentace

Příloha č. 1

Příloha č. 1 - xls

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Vysvětlení, změna nebo doplnění výzvy č. 1

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný dodavatel – Autonova Brno s.r.o., Masná 418/20, 602 00 Brno.

Byla uveřejněna smlouva číslo 82 17 02 00 21 dne 15.11. 2017.