Oprava příjezdové cesty a parkoviště na služebně MP Brno Horova 28b a úprava plochy pro parkování skútrů Labská 10 a dále vybudování pojezdové plochy pro parkování skútrů Labská 10

25.10.2016 | Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 08.11. 2016 do 09:00 hodin

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Oprava příjezdové cesty a parkoviště na služebně MP Brno Horova 28b a úprava plochy pro parkování skútrů Labská 10 a dále vybudování pojezdové plochy pro parkování skútrů Labská 10" – více informací viz. příloha, tabulka nabídkových cena

Dodatečné informace č. 1

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný uchazeč – REKO a.s., tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00  Brno

Byla podepsána smlouva číslo 82 16 05 00 04  dne 25. 11. 2016.