Dodávka záznamu telefonních hovorů na vybraných telefonních číslech poskytovaných firmou O2 formou služby

17.06.2016 | Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 11.07. 2016 do 09:00 hodin

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávka záznamu telefonních hovorů na vybraných telefonních číslech poskytovaných firmou O2 formou služby" – více informací viz.příloha, tabulka č. 1

Blokové schéma - grafická příloha je ve formátu PDF

Zadávací dokumentace - ve formátu WORD

Dodatečné informace č. 1

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný uchazeč – O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22  Praha

Byla podepsána smlouva číslo 82 16 17 00 25 dne 16. 08. 2016.