Dodávka výstroje pro strážníky Městské policie Brno – rámcová smlouva (košile krátký a dlouhý rukáv, svetr a kravata

09.06.2016 | Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 01. 08. 2016 do 09:00 hodin

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávka výstroje pro strážníky Městské policie Brno – rámcová smlouva (košile krátký a dlouhý rukáv, svetr a kravata" – více informací viz. příloha, příloha č. 1 a příloha č. 2, příloha č. 3

Příloha č. 3 - Návrh rámcové smlouvy

Tabulka předpokládané odběry - košile (část č. 1)

Tabulka předpokládané odběry - kravata (část č. 2)

Tabulka předpokládané odběry - svetr (část č. 3)

Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace č. 2

Dodatečné informace č. 3

Dodatečné informace č. 4

Oznamujeme, že na část č. 3 byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný uchazeč – DAFNÉ profi, s.r.o. V Slavětíně 2632/23, 193 22  Praha 9

Byla podepsána smlouva číslo 82 16 02 00 09 dne 24. 08. 2016.

Zakázka v části č. 1 a v části č. 2 byla zrušena.