Dodávka nábytku pro potřeby MP Brno

11.10.2016 | Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 25.10. 2016 do 09:00 hodin

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávka nábytku pro potřeby MP Brno" – více informací viz. příloha, přílohy ke specifikaci, tabulky nabídkových cen

Tabulky nabídkových cen r. 2016 ve formátu .xlsx

Tabulky nabídkových cen r. 2017 ve formátu .xlsx

Tabulky nabídkových cen r. 2016 a r. 2017 - souhrn, ve formátu .xlsx

Dodatečné informace č.1, příloha č. 8, příloha č. 9

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný uchazeč – ALEX kovový a školní nábytek s.r.o., Jamborova 15, 615 00  Brno

Byla podepsána smlouva číslo 82 16 02 00 13 dne 14. 11. 2016.