Dodávka elektrocentrál pro Městskou policii Brno

12.08.2016 | Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 06.09. 2016 do 09:00 hodin

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávka elektrocentrál pro Městskou policii Brno" – více informací viz. příloha, tabulky, kupní smlouva

Dodatečné informace číslo 1 - příloha

Dodatečné informace číslo 2 - příloha

Dodatečné informace číslo 3 - příloha

Dodatečné informace číslo 4 - příloha

Dodatečné informace číslo 5 - příloha

Dodatečné informace číslo 6 - příloha

Zakázka byla zrušena.