Zavedení systému řízení a hodnocení pracovního výkonu u Městské policie Brno

06.11.2015 | Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 20. 11. 2015 do 09:00 hodin

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Zavedení systému řízení a hodnocení pracovního výkonu u Městské policie Brno" – více informací viz. příloha

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný uchazeč – SC&C Partner spol. s.r.o.,  V Újezdech 569/7, 621 00  Brno

Byla podepsána smlouva číslo 82 15 05 00 14 dne 14. 12. 2015.