Dodávka řešení biometrického podepisování

25.09.2015 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 13. 10. 2015 do 09:00 hodin

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávka řešení biometrického podepisování" – více informací viz. příloha 1.část ZD, viz. příloha 2.část ZD, Návrh kupní smlouvy, Tabulky

Dodatečné informace č. 1, č. 2

Dodatečné informace č. 3

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný uchazeč – AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00  Ostrava

Byla podepsána smlouva číslo 82 15 02 0013 dne 27. 10. 2015.