Provádění malířských, natěračských prací a drobných stavebních prací pro potřeby MP Brno

27.11.2014 | Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 16. 12. 2014 do 09:00 hodin

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Provádění malířských, natěračských prací a drobných stavebních prací pro potřeby MP Brno" - více informací viz. příloha

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný uchazeč – Antonín Janoušek, Boří 13/11, 644 00 Brno.

Byla podepsána smlouva číslo 82 15 05 0001 dne 05. 01. 2015.