Dodávka vozidel kombi (skříňový vůz) pro potřeby Městské policie Brno

16.12.2014 | Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 08. 01. 2015 do 09:00 hodin

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávka vozidel kombi (skříňový vůz) pro potřeby Městské policie" - více informací viz. příloha, Zahájí stahování souborupříloha č. 1

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný uchazeč – Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Porsche Brno, Řípská 13a, 627 00 Brno.

Byla podepsána smlouva číslo 82 15 02 0004 dne 04. 05. 2015