Dodávka originálních ACCU PACK pro radiostanice Motorola MTP 3250

06.11.2014 | Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 19. 11. 2014 do 09:00 hodin

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávka originálních ACCU PACK pro radiostanice Motorola MTP 3250" - více informací viz. příloha

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný uchazeč – KonekTel, a.s., Pražská 152, 530 06  Pardubice.

Byla podepsána smlouva číslo 82 14 02 0018 dne 27. 11. 2014.