"Úklidové práce na služebnách a objektech MP Brno"

02.02.2012 |

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Vybraný uchazeč – FORCORP GROUP spol. s r.o., 772 06 Olomouc.

Byla podepsána smlouva číslo 0082120500001 dne 23. 01. 2012.