Dodávka služebních vozidel pro potřeby MP Brno

11.08.2011 | Veřejné zakázky

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný uchazeč – AZ SERVIS, a.s., Kulkova 946/30, Brno – město.

Byla podepsána smlouva číslo 0082110200004 dne 05. 08. 2011.