Zajištění veterinární péče v Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby v Brně-Komíně, ul. Bystrcká 46

21.04.2009 | Veřejné zakázky

průzkum trhu; lhůta pro podání nabídek: do 15. 05. 2009 do 10:00 h. [more]

Dodávka 1 ks kontaktního vozidla pro potřeby MP Brno

16.04.2009 | Veřejné zakázky

průzkum trhu; lhůta pro podání nabídek: 11h 29. dubna 2009 [more]

Servis telekomunikačního zařízení - telefonní ústředny Ericsson MD110

23.03.2009 | Veřejné zakázky

průzkum trhu; lhůta pro podání nabídek: 11h 28. května 2009. [more]

Dodání kopírovacího stroje

12.02.2009 | Veřejné zakázky

průzkum trhu; lhůta pro podání nabídek: 11h 3. března 2009[more]

Pronájem reklamní plochy

26.01.2009 | Veřejné zakázky

průzkum trhu; lhůta pro podání nabídek: 11h 20. února 2009[more]

Dodání 5 ks služebních vozidel pro potřeby MP Brno

19.01.2009 | Veřejné zakázky

zjednodušené podlimitní řízení; lhůta pro podání nabídek: 11h 23. února 2009 [more]