Dodávka osobních automobilů pro MP Brno

11.09.2008 | Veřejné zakázky

nadlimitní výběrové řízení; lhůta pro podání nabídek: 15h 30. října 2008

Oznamujeme, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na zakázku Dodávka osobních automobilů pro MP Brno.

Více informací vám na požádání poskytne Mgr. Věra Ambrozová nebo Mgr. Nora Lastovecká.