Nabídka na prodej motorových vozidel

02.09.2015 | Odprodej majetku

MP Brno nabízí k odprodeji níže specifikovaná motorová vozidla – viz. příloha, viz. příloha znalecký posudek