Nabídka na prodej 4 ks sad měřičů alkoholu Dräger A6820 s přenosnou tiskárnou a přepravním boxem

19.05.2021 |

MP Brno nabízí k odprodeji níže specifikované sady měřičů alkoholu Dräger A6820 – viz příloha, znalecký posudek, aktuální stav, příloha č. 1 (word)