Nabídka na prodej motorových vozidel

22.01.2013 | Odprodej majetku 2013

MP Brno nabízí k odprodeji níže specifikovaná motorová vozidla – viz příloha