Nabídka na prodej motorových vozidel

11.11.2011 | Odprodej majetku 2011

MP Brno nabízí k odprodeji níže specifikovaná motorová vozidla –  viz příloha.