Nabídka na prodej motorových vozidel

07.12.2011 | Odprodej majetku 2011

MP Brno nabízí k odprodeji níže specifikovaná motorová vozidla – viz příloha