Statistické údaje z činnosti Městské policie Brno

Jednotlivé přílohy obsahují základní přehled o činnosti Městské policie Brno a také o nejdůležitějších akcích v průběhu roku, na jejichž zajištění se brněnští strážníci podíleli.

Ročenka MPB za rok 2011

Ročenka MPB za rok 2012

Ročenka MPB za rok 2013

Ročenka MPB za rok 2014

Ročenka MPB za rok 2015

Ročenka MPB za rok 2016

Ročenka MPB za rok 2017

Pozn.: Od roku 2018 MPB ročenku nevydává.