Jak vyřídit přestupek

Našli jste za stěračem vozidla upozornění od Městské policie Brno o podezření ze spáchání dopravního přestupku?
Doručili vám do místa trvalého bydliště poštou výzvu k podání vysvětlení od Městské policie Brno, že se máte dostavit k projednání dopravního přestupku?


Jak postupovat?

– upozornění za stěračem: k projednání přestupku by se měla do 5 pracovních dnů dostavit osoba, která uvedené vozidlo na místě zaparkovala

– výzva k podání vysvětlení od Městské policie Brno (doručená do místa vašeho trvalého bydliště: k projednání přestupku by se měla dostavit osoba, která vozidlo na místě zaparkovala nejpozději do data uvedeného na výzvě. Pokud vám uvedený časový úsek nevyhovuje, můžete si na telefonním čísle 775 426 739 (pondělí – pátek od 7 do 15.30 hodin) domluvit k projednání přestupku jiný závazný termín.

přepážky v provozu:   pondělí až čtvrtek od 7.00 do 18.30 hod.,
                                                             pátek od 7.00 do 14.00 hod.

e-mail: podatelna.mpb@brno.cz

Vaší zákonnou povinností je doručené výzvě k podání vysvětlení vyhovět. Pokud se ve stanoveném/domluveném závazném termínu nedostavíte, bude celá záležitost postoupena příslušnému správnímu orgánu.
    
Jaké doklady si vzít s sebou:
– platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
– oprávnění k řízení motorových vozidel (řidičský průkaz)

Kam se dostavit:
Do 1. patra budovy v Křenové ulici 4 (MP Brno, Jednotka projednávání přestupků)

Způsob platby:
– hotově
– kartou
– dodatečně na základě vydaného příkazového bloku na pokutu na místě nezaplacenou (pokud u sebe nemáte platební kartu ani dostatečnou finanční hotovost, mějte na paměti, že pokuta musí být uhrazena do 15 dnů – buď v hotovosti opět na Jednotce projednávání přestupků (Křenová 4, 1. patro), nebo bankovním převodem. Údaje potřebné k uskutečnění bankovního převodu (číslo účtu a variabilní symbol) jsou součástí příkazového bloku na pokutu na místě nezaplacenou.