Jak vyřídit přestupek

UPOZORNĚNÍ

V souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) GDPR se osobní údaje týkající se jednotlivých událostí telefonicky nesdělují. Našli jste za stěračem vozidla upozornění od Městské policie Brno o podezření ze spáchání dopravního přestupku?
Doručili vám do místa trvalého bydliště poštou výzvu k podání vysvětlení od Městské policie Brno, že se máte dostavit k projednání dopravního přestupku?


Jak postupovat:

- upozornění za stěračem:

k projednání přestupku by se měla do 5 pracovních dnů dostavit osoba, která uvedené vozidlo na místě zaparkovala

- výzva k podání vysvětlení od Městské policie Brno, doručená do místa trvalého bydliště provozovatele vozidla:

k projednání přestupku by se měla dostavit osoba, která vozidlo na místě zaparkovala nejpozději do data uvedeného na výzvě (datum + deset následujících pracovních dnů).


Pokud vám uvedený časový úsek nevyhovuje, můžete si ho jednou prodloužit maximálně o dalších deset následujících pracovních dnů to zasláním žádosti prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky.

e-mail: podatelna.mpbbrno.cz

ID datové schránky: scedv36

přepážky v provozu:   pondělí až čtvrtek od 7.00 do 18.30 hod.,
                                                             pátek od 7.00 do 14.00 hod.

Další Vaše žádost o změnu termínu nebude již akceptována.

Vaší zákonnou povinností je doručené výzvě k podání vysvětlení vyhovět. Pokud se ve stanoveném/domluveném závazném termínu nedostavíte, bude celá záležitost postoupena příslušnému správnímu orgánu.


    
Jaké doklady si vzít s sebou:

–          platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

–          platné oprávnění k řízení motorových vozidel (řidičský průkaz)

Kam se dostavit:

do 1. patra budovy v Křenové ulici č. 4, Městské policie Brno, Jednotka projednávání přestupků.Způsob platby: 

– hotově

– kartou

– dodatečně na základě vydaného příkazového bloku na pokutu na místě nezaplacenou (pokud u sebe nemáte platební kartu ani dostatečnou finanční hotovost, mějte na paměti, že pokuta musí být uhrazena do 15 dnů – buď v hotovosti opět na Jednotce projednávání přestupků (Křenová 4, 1. patro), nebo bankovním převodem. Údaje potřebné k uskutečnění bankovního převodu (číslo účtu a variabilní symbol) jsou součástí příkazového bloku na pokutu na místě nezaplacenou.