Empík cyklista

31.05.2018 | Dopravní výchova

Celoroční dopravní soutěž žáků 4. tříd základních škol, v celkovém rozsahu deseti vyučovacích hodin. Cílem projektu je zvyšovat ochranu života dětí v silničním provozu.

Empík chodec

31.05.2018 | Dopravní výchova

Dvouhodinový projekt dopravní výchovy je určen žákům třetích tříd základních škol. Cílem projektu je prohloubit znalosti zákona o problematice pohybu na pozemních komunikacích.

Koblížek

31.05.2018 | Dopravní výchova

Dvouhodinový projekt je určen předškolním dětem mateřských škol. Cílem je předat dětem předškolního věku základní informace o bezpečném pohybu této cílové skupiny v silničním provozu a přispět tak nejen k tolik potřebnému...

Mladý motorista, Nově na silnici i v životě

31.05.2018 | Dopravní výchova

Dvouhodinové projekty zaměřeny na 7., 8. a 9. třídy základních škol, střední školy, střední odborná učiliště, odborná učiliště, domovy mládeže, případně i širokou veřejnost. Cílem projektů je seznámit studenty s problematikou...[more]

Bezpečně nejen na kole

31.05.2018 | Dopravní výchova

Zejména žákům 5., 6. tříd je určen tento dvouhodinový projekt. Cílem projektu je zopakování a prohloubení základních znalostí zákona č. 361/2000 Sb., týkající se jízdy cyklistů, účastníků silničního provozu pohybujících se na...

Nevidím

31.05.2018 | Dopravní výchova

Cílem projektu je co nejvíce přiblížit všem zájemcům interaktivní a prožitkovou formou problematiku nevidomých osob v dopravě. Výuka je koncipovaná do dvou vyučovacích hodin, dvou tematických celků a prožitkové části.