Empík cyklista

31.05.2018 | Dopravní výchova

Jedná se o celoroční dopravní soutěž žáků 4. tříd základních škol, v celkovém rozsahu deseti hodin. Cílem projektu je zvyšovat ochranu života dětí v silničním provozu. Ve třech tříhodinových blocích teoretické a praktické...[more]

Empík chodec

31.05.2018 | Dopravní výchova

Dvouhodinový projekt dopravní výchovy a je určen žákům třetích tříd základních škol. Cílem projektu je prohloubit znalosti zákona o problematice pohybu na pozemních komunikacích. Žákům jsou vštěpovány zásady správného a...[more]

Koblížek

31.05.2018 | Dopravní výchova

Tento dvouhodinový program je určen předškolním dětem mateřských škol.  Cílem je předat dětem předškolního věku základní informace o bezpečném pohybu této cílové skupiny v silničním provozu a přispět tak nejen k tolik...[more]

Mladý motorista

31.05.2018 | Dopravní výchova

Uvedený dvouhodinový program je zaměřen na 8. a 9. třídy základních škol, střední školy, střední odborná učiliště, odborná učiliště, domovy mládeže, případně i širokou veřejnost.     Cílem projektu je seznámit...[more]

Bezpečně nejen na kole

31.05.2018 | Dopravní výchova

Zejména žákům 2. stupně základních škol, středoškolským studentům i široké veřejnosti je určen tento dvouhodinový program. Cílem je zopakování a prohloubení základních znalostí zákona č. 361/2000 Sb., týkající se jízdy...[more]

Nevidím

31.05.2018 | Dopravní výchova

Cílem projektu je co nejvíce přiblížit všem zájemcům interaktivní a prožitkovou formou problematiku nevidomých osob v dopravě. Výuka je koncipovaná do dvou vyučovacích hodin, dvou tematických celků...[more]