BEZPEČNĚ V SILNIČNÍM PROVOZU

Někdy můžeme mít pocit, že pravidla nastavená společností jsou zbytečná, svazující, složitá a nebo dokonce špatná. Nicméně bez pravidel, či chcete-li zákonů, vyhlášek či nařízení, to prostě nejde. Jedním z klíčových důvodů, proč si lidé žijící ve společenstvích pravidla nastavují, je  i PŘEDVÍDATELNOST. Díky tomu, že dokážeme předvídat, jak se s velkou pravděpodobností zachová ten či onen člověk, můžeme i my své chování přizpůsobit tak, aby bylo pro ostatní přijatelné, srozumitelné a hlavně nekonfliktní. Jen tak spolu lidé dokáží žít v rodinách, společenstvích, klubech, firmách, ale i zemích a státech.
Silniční provoz patří mezi ty lidské činnosti, ve kterých se potkáváme snad všichni. Od těch nejmladších účastníků silničního provozu, až po ty nejstarší. Ba co víc, denně v něm můžete střetnout i  lidi zdravotně či tělesně postižené, neslyšící, nevidomé, ale i lidi s mentálním postižením. S velkou pravděpodobností se nemůžete vyhnout ani setkání s domácími, hospodářskými, ale divoce žijícími zvířaty.
Není důležité, zda jdete pěšky, jedete na kole, kolečkových bruslích nebo invalidním vozíku. Není podstatné, zda řídíte auto, motorku, povoz, elektrokolo, motokolo nebo autobus či tramvaj. Dokonce není až tak důležité, zda jste řidič nebo spolujezdec. Ve všech těchto rolích zůstáváte účastníkem silničního provozu, který by měl umět předvídat chování těch ostatních a zároveň by měl být pro ostatní předvídatelný.
Dopravní nehody jsou důkazem toho, že se to ne vždy daří. Někdy je to z nedbalosti, jindy z bezohlednosti, ale může to být i z nevědomosti či lehkovážnosti. Nic z toho ale neubírá na odpovědnosti, kterou před zákonem máme. Hlavně to ale nic nezmění na nenávratných újmách na zdraví nebo dokonce ztrátách životů.

Proto zákon, který upravuje pravidla silničního provozu, patří mezi důležité právní normy, které bychom měli znát, ale zejména je dodržovat. Naše generace absolvovala autoškoly před desítkami let a za tu dobu se mnohé změnilo. Provoz se zrychlil, zhoustnul a změnila se i řada pravidel. Zkuste si v následujících otázkách odpovědět na  otázku nejdůležitější. Jste opravdu připraveni stát se předvídajícími a předvídatelnými účastníky silničního provozu?

pondělí 16. 11. 2020:
díl čtvrtý: ELEKTRICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK?

                                                                                                                                    správná odpověď ZDE

pondělí 9. 11. 2020:
díl třetí: KDO JE ŘIDIČ?

                                                                                                                                    správná odpověď ZDE

pondělí 2. 11. 2020:
díl druhý: ZMĚNY V CHOVÁNÍ ŘIDIČŮ

                                                                                                                                    správná odpověď ZDE

pondělí 26.10. 2020:
díl první: LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

 

správná odpověď ZDE

 

BEZPEČNÉ BYDLENÍ

Pro každého člověka má dům, byt, místnost nebo přístřeší, ve kterém žije jiný, nicméně vždy velký a zásadní význam. V tomto prostoru, se odehrává značná část osobního, rodinného a intimního života člověka. Pro mnohé je tento prostor synonymem slova domov, a člověka bez bydlení označujeme za „bezdomovce“, tedy za někoho, kdo je bez domova. Domov je také místem, ke kterému nás vážou nejen vzpomínky a očekávání, ale i majetek, který je důležitou součástí života každého člověka, a to bez ohledu na jeho účetní, historickou, uměleckou nebo citovou hodnotu.
O bezpečí našich domovů se ale musíme sami přičinit. Je jen na nás, koho si svého domova pustíme, jak svůj domov vybavíme, ale i jak svůj majetek,  své soukromí, své zdraví a životy ochráníme. 
Všichni máme přiměřenou odpovědnost za sebe sama. Odpovědnost za přístup ke svému zdraví, životu, vzdělání, rodině, zaměstnání, ale i majetku a bezpečí. Je to nejen přirozená potřeba, ale v mnoha ohledech i zákonná povinnost. 
Odpovědnost je schopnost, ochota, respektive povinnost člověka, přičítat si a nést následky svých činů a rozhodnutí. Člověk má udělat to, co mu normy určují (co má, musí udělat) a současně to, co může udělat (co mu dovolují jeho znalosti, dovednosti, dispozice fyzické i duševní, okolnosti, v nichž se ocitl…).
Na jednoduchých otázkách si každé pondělí můžete vyzkoušet, jak odpovědně přistupujete ke svému bezpečí. Budeme se vás ptát na základní pravidla bezpečného chování člověka ve společnosti. Pravidla, jejichž dodržování  může ochránit váš život, zdraví i majetek.

pondělí 29. 6. 2020:
díl třináctý: CECHY, ASOCIACE, KONCESE

správná odpověď ZDE

Ve spodní části stránky najdete všechny kapitoly knihy Třetí strana barikády.

pondělí 22. 6. 2020:
díl dvanáctý: TEN SPRÁVNÝ DOJEM

správná odpověď ZDE

Ve spodní části stránky nepřehlédněte další kapitolu četby na pokračování.

pondělí 15. 6. 2020:
díl dvanáctý: KDO JE ZA DVEŘMI

správná odpověď ZDE

Ve spodní části stránky nepřehlédněte další kapitolu četby na pokračování.

pondělí 8. 6. 2020:
díl jedenáctý: SKLENĚNÉ VÝPLNĚ

 

správná odpověď ZDE

pondělí 1. 6. 2020:
díl desátý: PRŮTOKOVÉ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE

 

správná odpověď ZDE
pondělí 25. 5. 2020:
díl devátý: VČASNÁ DETEKCE POŽÁRU

 

správná odpověď ZDEpondělí 18. 5. 2020:
díl osmý: ZABEZPEČENÍ OKNA

správná odpověď ZDE


pondělí 11. 5. 2020:
díl sedmý: ZABEZPEČENÍ DVEŘÍ PROTI VYSAZENÍsprávná odpověď ZDE
pondělí 4. 5. 2020:
díl šestý: ELEKTRONICKÉ POPLACHOVÉ SYSTÉMY – Úrovně nastavení správná odpověď ZDE

pondělí 27. 4. 2020:
díl pátý: BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE NA SKLA – třídy odolnostisprávná odpověď ZDEpondělí 20. 4. 2020:
díl čtvrtý: KONTROLY KOMÍNŮ – KDO A KDYsprávná odpověď ZDEpondělí 13. 4. 2020:
díl třetí: PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE A ZAŘÍZENÍ – KONTROLY A REVIZE


správná odpověď ZDEpondělí 6. 4. 2020:
díl druhý: BEZPEČNOSTNÍ DVEŘEsprávná odpověď ZDE

pondělí 30. 3. 2020:
díl první: CYLINDRICKÁ VLOŽKA

 

správná odpověď ZDE


– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Čtěte: Luboslav Fiala – Třetí strana barikády

Předmluva
Příběhy, které v této útlé knížečce najdete, se skutečně staly. Dokonce i ten první, který je spíše zamyšlením a současně i klíčem k porozumění těm ostatním.
Nečekejte žádné složité kriminální zápletky, ani dramatické policejní akce. Naopak, jsou to obyčejné příběhy, obyčejných lidí z našeho města. Takové, které všichni zažíváme téměř každý den. Někdy nás jen minou, jindy jsme jejich součástí. Někdy je můžeme změnit, jindy takovou možnost nemáme. Co ale můžeme udělat všichni, je snažit se jim porozumět.
Pokusit se najít si svoji „třetí stranu barikády“ a dívat se, poslouchat a přemýšlet.
Každá policie, tedy i ta brněnská, je součástí životů každého z nás. Můžeme na ni pohlížet s despektem, respektem, opovržením, obdivem, vděčností nebo i naprostým nezájmem, ale nemůžeme ji ze svého života vymazat. V různých formách byla součástí každého lidského společenství, a patří k člověku od nepaměti. To nemůžeme změnit! Můžeme ale změnit sebe sama!
Můžeme se alespoň na chvíli pohodlně usadit a přemýšlet o tom co a proč lidi rozděluje. Můžeme přemýšlet o tom, proč JÁ a ONI stojí na opačných stranách barikády. Proč tak málo lidí najde onu třetí stranu barikády, ze které mohou zahlédnout ono chápající, usmiřující a respektující MY.

kniha k přečtení ZDE