Výzva vlastníkům zvířat umístěných v útulku!

Vyzýváme všechny vlastníky zvířat, jejichž zvířata jsou, případně budou (ať již z jakýchkoliv důvodů) umístěna do našeho útulku, aby se k jejich převzetí dostavili co nejdříve!

Delší pobyt v útulku žádnému ze zvířat psychicky, ani zdravotně neprospívá!

Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je každý vlastník zvířete umístěného do našeho útulku povinen nahradit statutárnímu městu Brnu náklady, které město na péči o zvíře vynaložilo.

Upozorňujeme proto především liknavé vlastníky zvířat, kteří s převzetím svého zvířete z útulku z různých důvodů otálejí, že náklady na pobyt jejich zvířat v brněnském městském útulku nejsou zanedbatelné a narůstají každým dnem. Včasné převzetí zvířete je proto i v jejich vlastním zájmu.

Nezaplacené finanční pohledávky za vlastníky zvířat předává útulek bez výjimky Magistrátu města Brna k dalšímu vymáhání - v krajním případě i cestou příslušného soudu, včetně nákladů řízení a příslušenství.