Výzva občanům – nálezy zvířat mimo území Statutárního města Brna!

19.04.2012 | Aktuální informace z útulku

ŽÁDÁME ZDVOŘILE VŠECHNY NÁLEZCE ZVÍŘAT, ABY DO ÚTULKU PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA NEODEVZDÁVALI PSY A KOČKY NALEZENÉ NA ÚZEMÍ JINÝCH MĚST A OBCÍ! BRNĚNSKÝ MĚSTSKÝ ÚTULEK SLOUŽÍ POUZE PRO DOČASNÉ UMÍSTĚNÍ ZTRACENÝCH, TOULAVÝCH ČI OPUŠTĚNÝCH PSŮ A KOČEK NALEZENÝCH NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA!

Bohužel se opakovaně stává, že občané – nálezci chtějí do našeho útulku odevzdat zvířata nalezená na území jiných obcí, nebo dokonce o okolnostech nálezu zvířat záměrně uvádějí nepravdivé údaje.

Upozorňujeme nálezce zvířat, že jsou povinni se řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Text tohoto zákona je k dispozici například na Portálu veřejné správy ČR.

V zájmu zvířat i jejich vlastníků bychom velmi uvítali, kdyby se tito občané nad svým jednáním důkladně zamysleli a uvědomili si, co svým postupem způsobují!

Odvezou-li (byť třeba i v dobrém úmyslu) nalezené zvíře kilometry, či dokonce desítky kilometrů od místa jeho nálezu, nejenže tím poruší zákon, ale výrazně sníží nalezenému zvířeti šanci vrátit se ke svému "pánovi", nebo ho dokonce o tuto šanci nadobro připraví. Vlastníci zvířat pak mohou marně obcházet okolní obce a vylepovat letáčky s nadějí, že se jejich zvířecí kamarád najde. Mnozí svého zvířecího kamaráda nakonec i opláčou. Opravdu vlastníky zvířat musí vždy napadnout, že nějaký "zachránce" odvezl jeho psa, nebo kočku, desítky kilometrů daleko!?

Vlastníkům zvířat tyto případy způsobují nejen zbytečné (a v některých případech zcela jistě i trvalé) psychické újmy, ale i naprosto zbytečná finanční vydání! Pobyt zvířat v útulku není zadarmo. Každý den pobytu zvířete v útulku stojí peníze, které pak musí vlastník zvířete městu nahradit. Čím déle bude vlastník své zvíře hledat, tím více ho to pak bude stát. (V této souvislosti si dovolujeme upozornit na skutečnost, že vlastník zvířete může náhradu těchto zbytečných finančních výdajů vymáhat po osobě, která mu je nedodržením zákona způsobila.)

Odvézt zvíře kilometry daleko od místa jeho nálezu proto rozhodně není řešením ani pro zvířata, ani pro jejich vlastníky – chovatele!