5. Bankovní spojení

Poslední aktualizace: 11. 7. 2017;  Datum zveřejnění: 1. 1. 2007

Česká spořitelna, a.s., pobočka Brno, Kounicova 4, 602 00 Brno

č. ú. 111 211 222/0800

Úhrada pokuty na místě nezaplacené

Uloženou pokutu zaplaťte nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vám byla uložena, jedním z uvedených způsobů:
1) na Jednotce projednávání přestupků MP Brno, Křenová 4 (kde lze platit i bezhotovostně platební kartou)
2) poštovní poukázkou typu A na účet uvedený na poučení, které jste obdrželi
3) bezhotovostním převodem z Vašeho účtu na účet uvedený na poučení, které jste obdrželi
K provedení platby pokuty je důležité správné uvedení bankovních symbolů a užití příslušného typu poukázky.

K rozlišení platby je nutné správně uvést variabilní symbol.

K úhradě, která je příjmem Statutárního města Brna je nutné uvedení variabilního symbolu, který slouží k identifikaci jednotlivých úhrad.