4. Kontaktní spojení

Aktualizováno: 12. 7. 2017;  Datum zveřejnění: 1. 1. 2007

Městská policie Brno

Tísňová volání na bezplatnou linku: 156

SMS pro neslyšící: 724 002 156

Poštovní adresa

Sídlo – ředitelství

 

Telefon a fax

 Štefánikova 43, 602 00 Brno

 

Telefon ústředna  

 541 124 111

Fax

 541 124 311

 

Elektronická komunikace

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

   
   
 
podatelna.mpbbrno.cz

 

Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu fbdoc, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, jpg, jpeg, tiff, gif, mpeg, wav, mp2, mp3, fo, zfo, xml, html, htm, odt, ods, odp s povolenou velikostí max. 8000000 bajtů.

 

WWW

ID datové schránky

  www.mpb.cz , www.mpbrno.cz

 

 scedv36

Slouží mimo jiné i pro podání žádosti či stížnosti, pro předložení petice, žádosti o poskytnutí informace, podnětu či jiného dožádání, dále pro podání opravného prostředku – v pracovní dny od 8.00-15.00 hod., ve středu do 17.30 hod.

Konkrétně:

Preventivně informační oddělení, v sídle ředitelství telefonicky  přes výše uvedenou telefonní ústřednu či přímo
tel.: 541 124 361, e-mail: jakub.ghanemmpb.cz

Inspekce ředitele, v sídle ředitelství telefonicky  přes výše uvedenou telefonní ústřednu či přímo
tel.: 541 124 550, 541 124 111, e-mail: podatelna.mpbbrno.cz


Podrobněji  viz. Kontakty na www.mpb.cz . Revíry mají nepřetržitý provoz – přijímají oznámení dle zákona o obecní policii.

Jednotka projednávání přestupků, v objektu revíru Střed na ulici Křenová 4, Brno, je veřejnosti k dispozici v úředních hodinách od pondělí do čtvrtka v časech od 7.00 hod. – 18.30 hod. a v pátek od 7 do 14 hodin.